Plusklas

Meerbegaafde kinderen leren vaak anders dan de gemiddelde leerling. Deze kinderen kunnen bij ons wekelijks terecht in de plusklas. Zij werken daar met gelijkgestemde kinderen op een niveau dat bij hen past. Leren samenwerken, ontwikkelen van sociale vaardigheden en leren werken vanuit autonomie aan een gezamenlijk project zijn uitgangspunten. Onderwerpen worden in de plusklas aangeboden vanuit interesse van kinderenen en sluiten aan bij de thema’s van “Alles-in-1”. De plusklas wordt gebruikt als aanzet en verrijking van het onderwijsaanbod, waarbij de opdrachten in de klas worden afgemaakt, zodat de planning van deze kinderen een andere inhoud krijgt. Een van de taken van de kinderen in de plusklas is ook om een vertaling te maken naar de kinderen in de eigen groep of in andere groepen, in de vorm van lessen, spellen, werkbladen, tentoonstellingen, enz. 
 
Plaatsing in de plusklas vindt plaats als er sprake is van gediagnosticeerde meerbegaafdheid. Heeft er geen intelligentieonderzoek plaatsgevonden maar is er bij leerkrachten en ouders een vermoeden van meerbegaafdheid, dan kan het observatie- en diagnose-instrument (DHH = Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) gebruikt worden om in overleg te bepalen of de plusklas een antwoord kan zijn op de extra onderwijsbehoeften van het kind. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren