Montessori en thematisch onderwijs 

Een belangrijk uitgangspunt van Montessorionderwijs is dat kinderen leerstof aangeboden krijgen die voor hen betekenis heeft. Dat stimuleert kinderen tot nieuwsgierig, onderzoekend en kritisch handelen en om te leren reflecteren op het eigen gedrag. Vandaar dat wij er op onze school voor gekozen hebben om thematisch te werken. Voor onze jongste kinderen is daarbij Kleuter Universiteit onze bron. Vanaf groep 4 werken we met Alles-in-1 en Alles Apart. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren