Leerlingenraad

Onderwijs maken we samen! 


Daarom heeft Montessorischool Elzeneind een leerlingenraad, die ieder jaar opnieuw wordt gekozen.  
De belangrijkste doelstellingen van de leerlingenraad zijn: de school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens mee aan het werk te gaan.  


Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert, hebben de kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken.  


De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen en te uiten wat er in hen omgaat.  


Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen. De kinderen doen ervaring op met vergaderen.  Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren