Alles-in-1 + Alles Apart = Totaalonderwijs

Wat is totaalonderwijs: de beste traditionele en moderne didactische werkvormen en 
leermiddelen  worden  afwisselend  ingezet, waardoor  21e-eeuwse  kinderen  intrinsiek   
gemotiveerd leren wat ze moeten leren.

 

Op onze school werken we met ‘Alles-in-1’ in combinatie met ‘Alles Apart’. Dit is de basis voor projectmatig onderwijs dat de meeste schoolvakken combineert. Alles behalve rekenen, gym en schrijven, waarvoor we de bestaande methodes als bron blijven gebruiken, wordt in thema aangeboden. Het leren krijgt voor de leerlingen daardoor veel meer betekenis. Elke activiteit, of het nu gaat om spelling, begrijpend lezen, verkeer, Engels, wereldoriëntatie, expressie of handvaardigheid, staat bij Alles-in-1 vijf weken lang in het teken van het thema van het project. Ook wordt de stof per groep op verschillende niveaus aangeboden zodat iedere leerling uitgedaagd wordt om zich in eigen tempo en naar eigen vermogen te ontwikkelen. Wij vinden dat dit heel mooi past in ons Montessorionderwijs! Ook omdat er veel expressiemogelijkheden zijn en dus veel kansen om verschillende talenten te laten zien.

 

‘Alles Apart’ is de taallijn die naadloos aansluit bij de projecten van ‘Alles-in-1’.

Bij iedere vijf projectweken, horen drie weken Alles Apart. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren