De Ouderraad (OR) 

De Ouderraad van Montessorischool Elzeneind bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders van leerlingen van onze school die ca. 8 keer per jaar vergaderen. De OR is opgebouwd uit alle klassenouders (1 tot 2 ouders per groep) en enkele OR-leden die geen klassenouder zijn, en heeft een vaste voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 

Doel 

De ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van activiteiten en met praktische hulp en fungeert als klankbord voor ouders. Op die manier zorgen we samen voor een goede en veilige leeromgeving waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. 

 

Activiteiten 

De ouderraad organiseert samen met de school door het jaar heen verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, de bingo-avond, carnaval, verkeersveiligheid rondom de school, enz. Daarnaast ondersteunt de OR het team met diverse hand- en spandiensten. Ook de luizencontrole wordt door de OR geregeld. 


Meer weten?

Mocht u meer willen weten of vragen/opmerkingen hebben, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met uw klassenouder of een van de andere OR-leden, of stuur uw vraag naar: mse-team-or@saamscholen.nl 


Schooljaar 2023-2024 

Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit de volgende ouders: 

 Voorzitter: Andrea van Poppel
 Secretaris: Andrea van Vugt 
 Penningmeester: Melody Kolvenbach
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren