Leesklas

Lezen is een belangrijke voorwaarde voor leren. Het geeft je de mogelijkheid om snel kennis op te doen, het verruimt je blik en daarmee je wereld. Vandaar dat het leesonderwijs op Montessorischool Elzeneind een belangrijke plaats krijgt. Zó belangrijk dat wij een leestutor inzetten om alle kinderen van onze school te leren lezen. 


Wij volgen daarin graag de belangstelling van een kind. Sommige leerlingen zijn in de onderbouw al heel geïnteresseerd in letters en lezen. Zij krijgen natuurlijk de ruimte daarmee aan de slag te gaan en worden behalve door hun eigen leerkracht dan vaak ook al begeleid door onze leestutor. In groep 3 worden alle leerlingen door de leestutor begeleid in het proces van ‘Aanvankelijk Lezen’. Om kinderen het leesonderwijs op maat aan te bieden, worden ze bij de start van het ‘Aanvankelijk Lezen’ gescreend. Door deze screening kan de leestutor het niveau van het kind bepalen en het met kinderen van eenzelfde leesniveau indelen in groepjes. De kinderen die in de onderbouw al zijn gestart met lezen, hoeven dus niet opnieuw te beginnen in groep 3. Zij krijgen de kans om op hun eigen niveau verder te groeien. 
 
Elke ochtend komen de groepjes kinderen naar de leesklas voor gerichte instructie. De verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt bij de eigen groepsleerkracht. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd. Omdat kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen, worden de groepjes in de loop van het schooljaar regelmatig opnieuw samengesteld. Zo kan ieder kind op het eigen niveau de begeleiding én de uitdaging blijven krijgen die het nodig heeft. 
 
De meeste kinderen hebben aan het einde van groep 3 een leesniveau bereikt waarmee zij zich, zonder de begeleiding van de leestutor, verder in het ‘Technisch Lezen’ kunnen ontwikkelen. Leerlingen die meer tijd nodig hebben om zich de basis van het lezen eigen te maken, kunnen ook in groep 4 nog worden begeleid door onze leestutor. Tot en met groep acht volgen we de kinderen in hun ontwikkeling en bieden we hulp waar dat nodig is. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren