Onze visie

Welkom 

Montessorischool Elzeneind biedt vanuit de visie van Maria Montessori onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar, en peuteropvang vanaf twee jaar.  De kern van deze visie “leer mij het zelf te doen” geeft richting aan ons onderwijs. Ons team van professionals zorgt er dagelijks voor dat de kinderen in een prettige sfeer de dag doorbrengen, met aandacht voor ieder kind. Zo voelen ze zich bij ons gehoord, gezien en gekend. Wij bieden een veilige en stimulerende plek, zowel binnen als buiten,  waar kinderen kunnen spelen, groeien, ontdekken en leren in de brede zin van het woord. 


Ons doel is de mogelijkheden van ieder kind te zien en te ontwikkelen. Dat doen we graag samen met u als ouder, als gelijkwaardige partners. Wij vinden het belangrijk dat een kind onze school na groep 8 verlaat  met zelfvertrouwen. Dat het weet wat het kan maar ook zijn of haar grenzen kent. Dat samenwerken met anderen een vanzelfsprekendheid is geworden, net als het zich openstellen voor nieuwe ervaringen en het creëren van eigen oplossingen. Samen leggen we zo de basis voor uw kind om op te groeien tot een zelfbewust mens die respect heeft voor zichzelf en anderen en voor zijn omgeving, een wereldburger met toegevoegde waarde. 

 

Nieuwsgierig geworden? Ontdek onze website of neem contact op!  

 

Maria Montessori 

Het Montessori-onderwijs is gebaseerd op de pedagogische principes van Maria Montessori. Maria Montessori is geboren in 1870, was de eerste vrouwelijke arts in Italië en werd hoogleraar in de antropologie aan de universiteit van Rome. Maria Montessori ontwikkelde een onderwijsvorm die is gericht op de spontane ontplooiing van kinderen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is het motto van Montessori-onderwijs. 

 

Zelfopvoeding 

Ieder kind is leergierig en heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. In de Montessori-methode staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen krijgen ondersteuning bij hun natuurlijke ontwikkeling in de speciaal ingerichte leeromgeving. 

 

Actuele visie op opvoeding  

Montessori’s ideeën over onderwijs en opvoeding zijn nog steeds actueel. In Nederland bezoeken zo’n 40.000 kinderen een Montessorischool. De Montessori-methode is de afgelopen jaren sterk gemoderniseerd, maar de zelfopvoeding van het kind is nog altijd de essentie. 

  
Geschikt voor ieder kind 

Montessori-onderwijs is geschikt voor ieder kind. Naast het klassikaal en groepsgericht onderwijs begeleiden we kinderen individueel. We zoeken voor ieder kind afzonderlijk de beste manier om tot ontplooiing te komen. Daarbij is een open relatie met de ouders essentieel. 


Meer informatie is te vinden op de site van de Nederlandse Montessorivereniging. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren