Zelfstandigheid


Maria Montessori merkte dat kinderen handelen vanuit een ‘onbewuste doelgerichtheid’. Het kind wil leren en al doende nieuwe vaardigheden verwerven.
 
Zelfstandig opgroeien
Kinderen willen loskomen van afhankelijkheid en steeds zelfstandiger worden. Dit proces kunnen ze alleen zelf volbrengen. Volgens Montessori is het belangrijk dat kinderen hiertoe de vrijheid krijgen. Vrijheid om de omgeving te ontdekken. En om zélf de dingen te doen die ze zélf kunnen. We gaan uit van vrijheid in gebondenheid, want de kinderen moeten zich wel kunnen houden aan regels en afspraken. Daarbij hebben ze hulp nodig van de volwassenen in hun omgeving.
 
De rol van de school
De school helpt de kinderen zicht te krijgen op de samenleving. We leren ze kiezen. En we bieden de kennis en vaardigheden aan waarmee ze hun omgeving zelfstandig kunnen verkennen. We letten goed op dat kinderen goed vooruitgaan. En als dit niet lukt, helpen we daarbij.