Ouderraad

De Ouderraad (OR)

De Ouderraad van Montessorischool Elzeneind bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders van leerlingen van onze school die ca. 8 keer per jaar vergaderen. De OR is opgebouwd uit alle klassenouders (1 tot 2 ouders per groep) en enkele OR-leden die geen klassenouder zijn, en heeft een vaste voorzitter, secretaris en penningmeester.

Doel

De ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van activiteiten en met praktische hulp en fungeert als klankbord voor ouders. Op die manier zorgen we samen voor een goede en veilige leeromgeving waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Activiteiten

Wij organiseren samen met de school door het jaar heen verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, de bingo-avond, carnaval, enz. Daarnaast ondersteunen we het team met diverse hand- en spandiensten en versieren we de school. Ook de luizencontrole wordt door de OR geregeld en we dragen bij aan de verkeersveiligheid rondom de school.

Ouderbijdrage

Wij als ouderraad vinden het belangrijk dat al deze activiteiten bijdragen aan een goede sfeer binnen de school en de kinderen onderling. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij elk jaar een ouderbijdrage per kind. Deze bijdrage komt zoals u begrijpt geheel ten goede van de kinderen. Voor het schooljaar 2019-2020 is deze bijdrage vastgesteld op € 37,50 per kind. 

Meer weten?

Mocht u meer willen weten of vragen/opmerkingen hebben, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met uw klassenouder of een van de andere OR-leden, of stuur uw vraag door naar or.msbselzeneind@saamscholen.nl

Schooljaar 2020-2021

Voor het schooljaar 2020-2021 is de OR samengesteld uit de volgende ouders:

 Voorzitter

 Anja van Dinther

 Secretaris

 Blanche Driessen

 Penningmeester

 Karin van den Berg