Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
 
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarbij ouders en leerkrachten over een aantal belangrijke schoolzaken samenwerken en advies- en/of instemmingsrecht hebben. De MR houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunten bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van een school te maken hebben. De raad komt regelmatig bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken) en worden op school gehouden. U bent van harte welkom. Uiteraard kunt u voor vragen en/of opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht. De MR bestaat uit zes leden: drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het personeel. De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de MR.
 
Namens de ouders:  Nike Uitermark, Erik Pardoen, Mirjam van Reekum.
Namens het personeel: Els Bardoel, Esther van Mun, Cor Strijbosch.
 
Data bijeenkomsten schooljaar 2018-2019: 10 september, 5 november, 14 januari, 25 maart, 15 april, 21 mei en 24 juni.
 
 
Notulen MR
Jaarverslag MR