Mediawijsheid

ICT en Mediawijsheid Computers, tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en krijgen ook een steeds grotere plaats in het basisonderwijs. Net als met andere hulpmiddelen moeten kinderen leren hoe hiermee om te gaan. Dat vraagt om het vaardig worden in het gebruik ervan maar ook het verstandig leren omgaan met de moderne media. Dat wordt ook wel mediawijsheid genoemd. Hieronder ziet u welke competenties wij kinderen helpen ontwikkelen. We doen dat door middel van gerichte lessen maar ook door het begeleiden van kinderen in de dagelijkse praktijk.

Competentiemodel Mediawijsheid

Mediadiamant 

De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders en professionals om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten groeien. Daarbij wordt gefocust op de kansen die media bieden.

Het model belicht vijf verschillende kanten van mediaopvoeding; het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans.

De MediaDiamant per leeftijdsgroep

De MediaDiamant biedt specifieke tips voor gebruik bij verschillen leeftijdsgroepen.
Bekijk de tips bij de Mediadiamant – Wegwijs in mediaopvoeding voor:

» baby’s, peuters en kleuters van 0 t/m 5 jaar;
» basisschoolkinderen van 6 t/m 8 jaar;
» basisschoolkinderen van 9 t/m 12 jaar;
» kinderen van 13 t/m 18 jaar