Leer mij het zelf te doen

“Help mij het zelf te doen!”
Dit  is  een  belangrijk  basisprincipe  van  Montessorischool  Elzeneind.  
Zelfstandig werken en zelfstandigheid zijn aspecten waarin het montessori-
onderwijs  zich  duidelijk  onderscheidt  van  het  reguliere,  meestal  klassikale  
onderwijs.  Wij  geven  op  bijzondere  wijze  invulling  aan  het  eigentijds  
montessorionderwijs.  De  kinderen  kunnen  hiermee  vanaf  hun  tweede  jaar  
vertrouwd raken. Peuters op onze montessorischool, een slimme start!  

“Mag ik het zelf doen?’’
Het onderwijs op onze montessorischool prikkelt voortdurend de natuurlijke
behoefte  van  kinderen  naar  zelfstandigheid.  De  leerlingen  krijgen,  tot  op
zekere hoogte, de vrijheid om zelf hun werk te kiezen en in te delen. Hierbij
worden ze begeleid en eventueel gestuurd door de leerkracht. Kan een kind
meer vrijheid aan, dan krijgt het die ook. Leerlingen die dit nog moeilijk vinden,
worden door de leerkracht geholpen bij hun keuze.

“Leer mij het zelf te doen”
Het materiaal neemt in onze leeromgeving een belangrijke plaats in. Kenmerkend
voor  deze  materialen,  die  speciaal  ontworpen  zijn  voor  het  montessori-  
onderwijs,  is  dat  kinderen  er  zichzelf  iets  mee  leren  en  ook  veelal  zichzelf  
kunnen controleren. De materialen nodigen uit tot zelf handelen, waarnemen
en ontdekken. Het is een middel om al handelend begrippen en vaardigheden
aan  te  leren.  Het  is  een  schakel  tussen  doen  en  denken.  We  willen  de  
kinderen graag op een prettige manier “leren om te leren”.