Gezondheid

Kinderziekten

In Nederland maken kinderen nog steeds kinderziekten door, zoals waterpokken en de vijfde ziekte. Tegen andere ziekten worden zij gevaccineerd, zoals kinkhoest, de bof en polio. De meeste kinderziekten zijn onschuldig.

Naar kinderdagverblijf, crèche of school

Voordat een kind ziek wordt, is het al besmettelijk. Uw kind thuishouden, helpt dus niet om verspreiding te voorkomen. Voelt uw kind zich goed? Dan mag het meestal wel naar school of naar het kinderdagverblijf of de crèche.
Vertel het wel aan de leidsters van het kindercentrum of aan de school als uw kind een kinderziekte heeft.

Klik hier voor meer informatie. (Info GGD Hart voor Brabant)