Verkeer

 
Op Seef met BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label)
Het BVL biedt scholen en gemeente de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. Met behulp van materialen wordt tijdens thema’s, van de Peutergroep t/m groep 8, geleerd hoe je veilig loopt, speelt, werkt, fitst en passagier bent. In groep 7 doen onze leerlingen mee aan het landelijke praktijk- en theorie verkeersexamen.