Plusklas

Meerbegaafde kinderen leren vaak anders dan de gemiddelde leerling. Deze kinderen kunnen bij ons
wekelijks terecht in de plusklas. Zij werken daar met gelijkgestemde kinderen op een niveau dat bij
bij hen past. Leren samenwerken, ontwikkelen van sociale vaardigheden en leren werken vanuit
autonomie aan een gezamenlijk project zijn uitgangspunten. Onderwerpen worden in de plusklas
aangeboden vanuit interesse van kinderenen sluiten aan bij de thema’s van “alles-in-1” De plusklas
wordt gebruikt als aanzet en verrijking van het onderwijsaanbod, waarbij de opdrachten in de klas
worden afgemaakt, zodat de planning van deze kinderen een andere inhoud krijgt. Een van de taken
van de kinderen in de plusklas is ook om een vertaling te maken naar de kinderen in de eigen groep,
of in andere groepen in de vorm van lessen, spellen, werkbladen, tentoonstellingen enz.

Plaatsing in de plusklas vindt plaats als er sprake is van gediagnosticeerde meerbegaafdheid. Heeft er
geen intelligentieonderzoek plaatsgevonden maar is er bij leerkrachten en ouders een vermoeden
van meerbegaafdheid, dan kan het observatie- en diagnose-instrument (DHH = Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) gebruikt worden om in overleg te bepalen of de plusklas een
antwoord kan zijn op de extra onderwijsbehoeften van het kind.