Alles-in-1

Alles-in-1 + Alles-Apart = Totaalonderwijs

Wat is totaalonderwijs: de beste traditionele en moderne didactische werkvormen en
leermiddelen  worden  afwisselend  ingezet,  waardoor  21e  eeuwse  kinderen  intrinsiek  
gemotiveerd leren wat ze moeten leren. Op onze school werken we met ‘Alles-in-1’ in
combinatie met ‘Alles-Apart’. Dit is de basis voor projectmatig onderwijs dat de meeste
schoolvakken combineert. Alles behalve rekenen, gym en schrijven, waarvoor we de
bestaande methodes als bron blijven gebruiken, wordt in thema aangeboden. Het leren
krijgt voor de leerlingen daardoor veel meer betekenis. Elke activiteit, of het nu gaat om
spelling, begrijpend lezen, verkeer, Engels, wereldoriëntatie, expressie of handvaardigheid,
staat bij Alles-in-1 vijf weken lang in het teken van het thema van het project. Ook wordt
de stof per groep op verschillende niveaus aangeboden zodat iedere leerling uitgedaagd
wordt om zich in eigen tempo en naar eigen vermogen te ontwikkelen. Wij vinden dat dit
heel mooi past in ons Montessorionderwijs! Ook omdat er veel expressiemogelijkheden
zijn en dus veel kansen om verschillende talenten te laten zien. ‘Alles-Apart’ is de taallijn
die naadloos aansluit bij de projecten van ‘Alles-in-1’. Bij iedere vijf projectweken, horen
drie weken Alles-Apart.