Aanbod

Montessori en thematisch onderwijs
 
Een belangrijk uitgangspunt van Montessorionderwijs is dat  kinderen leerstof aangeboden krijgen, die voor hen betekenis heeft.  Dat stimuleert kinderen tot nieuwsgierig, onderzoekend en kritisch handelen en om te leren reflecteren op het eigen gedrag. Vandaar dat wij er op onze school voor gekozen hebben om thematisch te werken. Voor onze jongste kinderen is daarbij Piramide onze bron. Vanaf groep 4 werken we met alles-in-1. Piramide en Alles in 1 (en Alles Apart)