Leeromgeving


Ieder kind ontwikkelt zich anders. In een Montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zij kunnen van elkaar leren en elkaar helpen. Kennis opdoen gaat samen met andere aspecten van persoonlijke ontplooiing:

  • sociale ontwikkeling
  • taakgerichtheid en werkhouding
  • concentratie
  • creativiteit
  • welbevinden


Voorbereide omgeving
Op de Montessorischool vinden de kinderen materialen en activiteiten die passen bij hun ontwikkelingsfase en belangstelling. In het groepslokaal ligt het materiaal in open kasten, die makkelijk toegankelijk zijn. Ook de omgeving buiten het lokaal is belangrijk; we stimuleren dat kinderen leerervaring opdoen in de stad en de natuur. Het kind heeft een zekere vrijheid in de werkkeuze en mag zich vrij bewegen door de klas. Aan grote tafels in de centrale ruimtes kunnen groepjes kinderen gemakkelijk samenwerken.

Leerkrachten
In een omgeving die het kind voortdurend prikkelt tot zelf handelen, zijn deskundige leerkrachten essentieel. Onze leerkrachten hebben een extra 2 jarige Montessori-opleiding gevolgd of zijn daarmee bezig. Zij zijn geschoold in het observeren van ieder kind afzonderlijk en in het aanbieden van de Montessori-leermiddelen.