Het kind centraal


De essentie van Montessori-onderwijs is de zelfopvoeding van het kind. Ieder kind is leergierig en gaat op zoek naar manieren om zichzelf te ontplooien. Op onze school scheppen we daarvoor de juiste voorwaarden.

Leren en ontwikkelen
Kinderen willen zich graag ontwikkelen. En ze willen in hun ontwikkeling zelf een actieve rol spelen. Vandaar dat we kinderen de ruimte geven om eigen initiatieven te ontplooien. Maria Montessori gaat uit van drie ontwikkelingsfasen die ieder kind van 0 tot 12 jaar doorloopt. In iedere fase staat het kind open voor bepaalde informatie en indrukken (gevoelige periode). De behoefte om te leren komt van binnenuit, maar het is de omgeving die de prikkels levert. Het is belangrijk dat die prikkels tegemoetkomen aan de basisbehoeften van het kind