Beloftes MSEOp onze school werken we met de 8 montessoribeloftes, t.w.:

  • Ik bewijs wat ik kan (kinderen laten zien waar ze goed in zijn);
  • Ik blijf nieuwsgierig (kinderen proberen zoveel mogelijk te leren en te ontdekken);
  • Ik weet wat ik wil (kinderen geven hun eigen mening zonder een ander te kwetsen);
  • Ik doe er toe (kinderen ervaren dat ze de moeite waard zijn, laten dat zien/merken);
  • Ik kan kiezen (kinderen kunnen eigen keuzes maken en aanvaarden de gevolgen ervan);
  • Ik weet waar ik goed in ben (kinderen leren reflecteren op eigen gedrag en kunnen);
  • Ik zoek oplossingen (kinderen proberen altijd een stap verder te komen in hun ontwikkeling);
  • Ik voeg iets toe aan mijn omgeving (kinderen ervaren en zorgen ervoor dat het met hen leuker en fijner is voor de ander, dan zonder hen).

Deze beloftes vormen de leidraad binnen de school. De kinderen leren leerdoelen op te stellen voor zichzelf , welke gerelateerd zijn aan deze beloftes. In iedere groep wordt hier veel aandacht aan besteed. Tijdens de "Dat belooft wat"-middagen, worden alle kinderen in de gelegenheid gesteld de beloftes te tonen, waaraan ze gewerkt hebben.