Montessori


Het Montessori-onderwijs is gebaseerd op de pedagogische principes van Maria Montessori. Maria Montessori is geboren in 1870, was de eerste vrouwelijke arts in Italië en werd hoogleraar in de antropologie aan de universiteit van Rome. Maria Montessori ontwikkelde een onderwijsvorm die is gericht op de spontane ontplooiing van kinderen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is het motto van Montessori-onderwijs.
Zelfopvoeding
Ieder kind is leergierig en heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. In de Montessori-methode staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen krijgen ondersteuning bij hun natuurlijke ontwikkeling in de speciaal ingerichte leeromgeving.
 
Actuele visie op opvoeding
Montessori’s ideeën over onderwijs en opvoeding zijn nog steeds actueel. In Nederland bezoeken zo’n 40.000 kinderen een Montessorischool. De Montessori-methode is de afgelopen jaren sterk gemoderniseerd, maar de zelfopvoeding van het kind is nog altijd de essentie.
 
Geschikt voor ieder kind
Montessori-onderwijs is geschikt voor ieder kind. Naast het klassikaal en groepsgericht onderwijs begeleiden we kinderen individueel. We zoeken voor ieder kind afzonderlijk de beste manier om tot ontplooiing te komen. Daarbij is een open relatie met de ouders essentieel.
Meer informatie is te vinden op de site van de Nederlandse Montessorivereniging.