Klachtenprocedure

Richtlijn voor leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. SAAM hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen.

Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur en bouwcoördinator aan te spreken.  

Als extra ondersteuning daarbij zijn binnen iedere school van SAAM twee interne contactpersonen werkzaam. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen en kunnen helpen bij het maken van een stappenplan voor het stoppen van ongewenst gedrag.  

Voor onze school zijn dit:  

Nancy Kusters
nancykusters@saamscholen.nl
 

Esther Smulders
esthersmulders@saamscholen.nl
06-53644720

Wilt u onze volledige klachtenprocedure lezen, klik dan op onderstaande afbeelding.